India Ge Anhenunah mahramakaa nulaa hajj kurumuge huhdha dheny
vfp.mv
HM
HM
އިންޑިޔާގެ އަންހެނުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ހައްޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަދެނީ
inage
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އިންޑިޔާގެ އަންހެން މީހުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ހައްޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕޮރޮޕޯސަލް ފާސް ކޮއްފި ނަމަ ލިބޭނެ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ހައްޖު ކޮމިޓީ އިން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ. thegardens
މަހުރަމަކާ ނުލައި ހައްޖަށް ދެވޭނީ އުމުރުން 45 އަހަރަށް ވުރެ މަތީ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ދެވޭނީ މަދުވެގެން ހަތަރު އަންހެން މީހުން ތިބޭ ގްރޫޕްއަކުން ކަމަށެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ބުނި ގޮތުގައި މަހްރަމުން ނާއި އެކު ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ގަވާއިދަކީ އެންމެ ކުރި އަށްސުރެ އޮންނަ ގަވާއިދެއް ކަމަށާއި އެއީ އަންހެން މީހުންނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތި ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރަން އިންނަ ގަވާއިދެއް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުވެސް އިންޑިޔާއިން ހައްޖު ކުރަން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ހަބަރު ތަކުން ބުނެއެވެ.
އެ ގަވާއިދު އަދި ފާސްވެފައި ނުއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފިރިމީހާ މަރާލުމަށްފަހު ލޯބިވެރިޔާގެ ސިފަ ބަދަލުކޮށް ފިރިމީހާއަށް ހަދަން އުޅެފި
14 ޑިސެންބަރ 2017
ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމަށް ރާހުލް ގާންދީ އިންތިހާބުކޮށްފި
12 ޑިސެންބަރ 2017
އިންޑިއާގައި ހަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކޮށް މަރާލައިފި
11 ޑިސެންބަރ 2017
މަސް ދޯނިތައް ހޯދަން އިންޑިއާ ސިފައިން އަދިވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން: އެމްއެންޑީއެފް
11 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]