India Ge Anhenunah mahramakaa nulaa hajj kurumuge huhdha dheny
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އިންޑިޔާގެ އަންހެނުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ހައްޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަދެނީ
inage
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އިންޑިޔާގެ އަންހެން މީހުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ހައްޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕޮރޮޕޯސަލް ފާސް ކޮއްފި ނަމަ ލިބޭނެ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ހައްޖު ކޮމިޓީ އިން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ. Dhiraagu
މަހުރަމަކާ ނުލައި ހައްޖަށް ދެވޭނީ އުމުރުން 45 އަހަރަށް ވުރެ މަތީ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ދެވޭނީ މަދުވެގެން ހަތަރު އަންހެން މީހުން ތިބޭ ގްރޫޕްއަކުން ކަމަށެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ބުނި ގޮތުގައި މަހްރަމުން ނާއި އެކު ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ގަވާއިދަކީ އެންމެ ކުރި އަށްސުރެ އޮންނަ ގަވާއިދެއް ކަމަށާއި އެއީ އަންހެން މީހުންނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތި ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރަން އިންނަ ގަވާއިދެއް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުވެސް އިންޑިޔާއިން ހައްޖު ކުރަން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ހަބަރު ތަކުން ބުނެއެވެ.
އެ ގަވާއިދު އަދި ފާސްވެފައި ނުއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާއިން މީހުން ޖައްވަން ފޮނުވަނީ
16 އޯގަސްޓު 2018
ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ފެންބޮޑުވެ ދިވެެހި 3 އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ
15 އޯގަސްޓު 2018
އެއްބަސްވި ވަރަށް ބަޖެޓު ނުދިނުމުން މެންބަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވީ ހިޓްލަރު ހެދިގެން
11 އޯގަސްޓު 2018
ކެރެލާގައި ފެންބޮޑުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 29 އަށް އަރައިފި
11 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]