India Ge Anhenunah mahramakaa nulaa hajj kurumuge huhdha dheny
vfp.mv
MIB
MIB
އިންޑިޔާގެ އަންހެނުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ހައްޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަދެނީ
inage
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އިންޑިޔާގެ އަންހެން މީހުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ހައްޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕޮރޮޕޯސަލް ފާސް ކޮއްފި ނަމަ ލިބޭނެ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ހައްޖު ކޮމިޓީ އިން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ. jausa
މަހުރަމަކާ ނުލައި ހައްޖަށް ދެވޭނީ އުމުރުން 45 އަހަރަށް ވުރެ މަތީ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ދެވޭނީ މަދުވެގެން ހަތަރު އަންހެން މީހުން ތިބޭ ގްރޫޕްއަކުން ކަމަށެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗީފް ބުނި ގޮތުގައި މަހްރަމުން ނާއި އެކު ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ގަވާއިދަކީ އެންމެ ކުރި އަށްސުރެ އޮންނަ ގަވާއިދެއް ކަމަށާއި އެއީ އަންހެން މީހުންނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތި ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރަން އިންނަ ގަވާއިދެއް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުވެސް އިންޑިޔާއިން ހައްޖު ކުރަން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ހަބަރު ތަކުން ބުނެއެވެ.
އެ ގަވާއިދު އަދި ފާސްވެފައި ނުއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބިސްކޯދު ޕެކެޓެއް ގަންނަން ދިޔަ 6 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލައިފި
23 އޭޕްރީލް 2018
އިންޑިއާގައި 4 މަހުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި
21 އޭޕްރީލް 2018
އެޗްއައިވީޖެހި އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުދިންނަށް އެހީވާ އަންހެނެއް
21 އޭޕްރީލް 2018
ސާޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭއާއި އިންޑިއާ އެއް ގްރޫޕަކަށް
19 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]