YeYe Coffee ge Promotion ge Midhiya Mahuge Naseebuverinnah Laptop Lavaalukohfi
vfp.mv
MIB
MIB
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ މިދިޔަ މަހުގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕްދީފި
inage
ބީއެޗްއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކުރަނީ--ފޮޓޯ ބީއެޗްއެމް
  ވިޔަފާރި | އިގްތިސާދު | 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނަސީބުވެރިންގެ ގޮތުގައި ގުރުއަތުން ހޮވުނު 15 ފަރާތަށް ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ލެޕްޓޮޕް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރޭ ބީއެޗްއެމް އޮފީހުގައެވެ.

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ޕްރޮމޯޝަންގައި، ކޮންމެ މަހަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ 15 ފަރާތަކަށް، ޑެލް ބްރޭންޑްގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލެޕްޓޮޕް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެޗްއެމް އިން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަންގައި ގްރޭންޑް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ޑެލް ގޭމިން ލެޕްޓޮޕެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެޗްއެމް އިން ބުނެއެވެ.

ފަސް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 50 ބޯނަސް އިނާމު ލިބިގެންދާނެއެވެ،

ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގައި ޔޭޔޭ ކޮފީގެ ބޮޑު ފަކެޓެއް ގަތުމުން ފަސް ކޫޕަން ލިބޭއިރު، ކޮންމެ ކުޑަ 10 ފެކެޓަށް ކޫޕަނެއް ދޫކުރާނެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޫޕަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ކާޑް ކަހާލުމަށްފަހު، އޭގައިވާ ކޯޑު، އެސްއެމްއެސް ކުރަން ޖެހެނީ 5757 އަށެވެ.
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]