Dollor Beynun Kurun Hutaalumah Russia In Ran Gathumuge Viyafaari Fulhaa Kurany
vfp.mv
HM
HM
ޑޮލަރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިޔާއިން ރަން ގަތުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަނީ
inage
ރަންތަކެއް
  ވިޔަފާރި | ދުނިޔެ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި، ރަޝިޔާއިން ރަން ގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. kobadoctor
ދުނިޔޭގެ ރަނާއި ބެހޭ ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި ސެންޓްރަލް ބޭންކް އޮފް ރަޝިޔާ (ސީބީއާރް) އިން ވަނީ ރަން ގަތުމުގެ ވިޔަފާރި ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ސީބީއާރްގައި މިހާރުވެސް 1250 ޓަނުގެ ރަން ރިޒާވްކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 38 އިންސައްތަ ގަނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރަނާއި ބެހޭ ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ރަޝިޔާއަކީ އެންމެ ގިނައިން ރަން ގަންނަ ގައުމެވެ. އަދި އެއީ ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ރަން އުފައްދާ ގައުމެވެ.

ޗައިނާއިން ވެސް ދަނީ ރަން ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަނެއްކާ ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
29 ޖެނުއަރީ 2018
ސީރިއާގައި ރަޝިއާގެ ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓި ދެ ޕައިލެޓުން މަރުވެއްޖެ
4 ޖެނުއަރީ 2018
ސީރިއާގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ބާލަން ފަށައިފި
12 ޑިސެންބަރ 2017
ޕުޓިން އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ
7 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]