Dollor Beynun Kurun Hutaalumah Russia In Ran Gathumuge Viyafaari Fulhaa Kurany
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޑޮލަރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިޔާއިން ރަން ގަތުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަނީ
inage
ރަންތަކެއް
  ވިޔަފާރި | ދުނިޔެ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި، ރަޝިޔާއިން ރަން ގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. muni
ދުނިޔޭގެ ރަނާއި ބެހޭ ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި ސެންޓްރަލް ބޭންކް އޮފް ރަޝިޔާ (ސީބީއާރް) އިން ވަނީ ރަން ގަތުމުގެ ވިޔަފާރި ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ސީބީއާރްގައި މިހާރުވެސް 1250 ޓަނުގެ ރަން ރިޒާވްކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 38 އިންސައްތަ ގަނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރަނާއި ބެހޭ ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ރަޝިޔާއަކީ އެންމެ ގިނައިން ރަން ގަންނަ ގައުމެވެ. އަދި އެއީ ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ރަން އުފައްދާ ގައުމެވެ.

ޗައިނާއިން ވެސް ދަނީ ރަން ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ގެއްލިއްޖެ
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ހަތިޔާރު ގުދަނެއް ގޮއްވާލާ ސިރިޔާގައި 32 މީހުންނާއި 12 ކުދިން މަރާލައިފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ރެއިލްވޭ ދަގަނޑުތައް ވަގަށް ނަގަނިކޮށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
2 އޯގަސްޓު 2018
ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޕެންޝަން ދޭ އުމުރު މަތި ކުރާތީ ރަޝިޔާގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ
28 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]