KONE Elevators Raajje ah
vfp.mv
HM
HM
ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ރާއްޖެއަށް
inage
ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ރާއްޖެއަށް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކޯނޭ ބްރޭޑްގެ އެލެވޭޓާރސް އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. thegardens
ކޯނޭ ބްރޭޑްގެ އެލެވޭޓަރސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ދެއްވީ ހޮޓެލްޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރެވެ.

ފިންލެންޑްގެ ކޯނޭ ކުންފުންޏަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ހެވީ ހެކިކަލްވެސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ބުރެ ގިނަ އާމްދަނީއެއް ވަންނަ ކޯނޭ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޕްރަޑަކްޓެއްގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބުއުޓަރ އަކީ އެސްޓީއޯއެވެ.

ދުނިޔޭގެ 140 ހަތަރު ގައުމެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ވަރަކަށް ބިލިއަން މީހުން ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ބޭނުންކުރާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދުނިޔޭގެ 470 ތަންނެއްގައި އަލަށް ކޯނޭ އެލެވޭޓާރސް ބަހައްޓާކަމަށްވެސް އެކުންފުނިންވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އެސްޓީއޯއިން އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކޮށްފި
26 ނޮވެންބަރ 2017
އެސްޓީއޯއިން ޕޮނިމޯ ބްރޭންޑްގެ ނެޕީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
21 ނޮވެންބަރ 2017
ކުށުން ދަފަރާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
20 ނޮވެންބަރ 2017
މިފްކޯ ތަރައްޤީކުރަން 46 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގައިފި
2 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]