Amitabh Raajje Athuvehje
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އަމީތާބް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
inage
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އަބީޝޭކްގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ބޮލީވުޑް | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަމީތާބު ބައްޗަން، އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. dhi2
އަމީތާބަށް މާދަމާ 75 އަހަރު ފުރޭއިރުގައި، އަމީތާބު އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ގޮސްފައިވަނީ ވަން އެން އޮންލީ ރިސޯޓަށެވެ.

އަމީތާބުއާއެކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަބީޝޭކް ބައްޗަން އާއި އަބީޝޭކްގެ އަންނެހުން އައިޝްވަރިޔާވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. އަދި އަބިޝޭކް އާއި އައިޝްވަރިޔާގެ ދަރިފުޅުވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކުން، އަމީތާބު އާއި އަމީތާބުގެ އާއިލާއާއެކު ނަގާފައިވާ ސެލްފީތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.


އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު އައިޝްވަރިޔާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅާއެކު ނަގާފައިވާ ސެލްފިއެއް-- ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ


އަމީތާބް... ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ

އަމިތާބު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އާއިލާއާއިއެކު ރާއްޖޭގައި އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އައި ނަމަވެސް ދިވާލީއާއި ދިމާކޮށް އެކަމަށް ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވަން، އަމީތާބު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އަބީޝޭކްގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީވެސް ރާއްޖޭގައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޕްރިޔަންކާގެ އެންގޭޖްމެންޓް އަނގޮއްޓި އެންމެ ފަހުން ފެނިއްޖެ
15 އޯގަސްޓު 2018
ފިލްމު ބާރަތަށް ނޯރާ ސްޕެއިންގެ ބަސް ދަސް ކުރަނީ
15 އޯގަސްޓު 2018
"ހައުސްފުލް 4" ގެ ޓީމާ ޝަރަދް ވެސް ގުޅިއްޖެ
15 އޯގަސްޓު 2018
ލަވްރާތްރީގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ނެރެފި
14 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ރެހެންދި
ކޮބާ ކިހިނެއް މި ވީ؟ އަމީތާބް އެ ހުރީ ރާއްޖޭގަ ކޮބާ ހެދި ޕެޓިޝަން ތައް ކަޑައޭ
ކީކޭތޯ
އަމީތާބް ކީކުރަން ރާއްޖެއައީ މިހާހަމަނުޖެހުންބޮޑު ގައުމަކަށް އިންޑިޔާގަ ހުންނަންވީނު

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]