Israel in Gaza ah Hamalaa Dheefi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފި
inage
އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކެއް--ފައިލް ފޮޓޯ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ގާޒާއިން އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓު ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފިއެވެ. Dhiraagu
އިޒްރޭލުން ބުނި ގޮތުގައި ގާޒާއިން ވަނީ އިޒްރޭލަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ ރައްދުގައި އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކުން ހަމަލާދީ ހަމާސްގެ ޕޯސްޓެއް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގާޒާއިން ފޮނުވާލި ރޮކެޓު ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި ވެއްޓުނީ ފަލަސްތީނުގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށް ގާޒާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގާޒާއިން ރޮކެޓު ފޮނުވިކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުން ބުނަނީ ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހަމާސްގެ އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ސަރަހައްދަކުން ކަމަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ގާޒާއަށް މުދާ ގެންދެވޭ މަގު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
15 އޯގަސްޓު 2018
އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަތަރު މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
21 ޖުލައި 2018
އިޒްރޭލަކީ ސައްތައިން ސައްތަ ޔަހޫދީ ގައުމެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި
20 ޖުލައި 2018
އިޒްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ދެ ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
15 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]