Israel in Gaza ah Hamalaa Dheefi
vfp.mv
HM
HM
އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފި
inage
އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކެއް--ފައިލް ފޮޓޯ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ގާޒާއިން އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓު ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފިއެވެ. thegardens
އިޒްރޭލުން ބުނި ގޮތުގައި ގާޒާއިން ވަނީ އިޒްރޭލަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ ރައްދުގައި އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކުން ހަމަލާދީ ހަމާސްގެ ޕޯސްޓެއް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގާޒާއިން ފޮނުވާލި ރޮކެޓު ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި ވެއްޓުނީ ފަލަސްތީނުގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށް ގާޒާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގާޒާއިން ރޮކެޓު ފޮނުވިކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުން ބުނަނީ ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހަމާސްގެ އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ސަރަހައްދަކުން ކަމަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ގުދުސް އިޒްރާއީލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް އީޔޫއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
12 ޑިސެންބަރ 2017
އީޔޫއިން ވެސް ގުދުސްއަށް އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމަށް އެދެން: ނަތަން ޔާހޫ
11 ޑިސެންބަރ 2017
އުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި އަގްސާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
11 ޑިސެންބަރ 2017
އިޒުރޭލުގެ ވެރިރަށަކަށް ގުދުސް ހެދުމާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުދުއްފާރުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
9 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]