Israel in Gaza ah Hamalaa Dheefi
vfp.mv
HM
HM
އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފި
inage
އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކެއް--ފައިލް ފޮޓޯ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ގާޒާއިން އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓު ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފިއެވެ. Dhiraagu
އިޒްރޭލުން ބުނި ގޮތުގައި ގާޒާއިން ވަނީ އިޒްރޭލަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ ރައްދުގައި އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކުން ހަމަލާދީ ހަމާސްގެ ޕޯސްޓެއް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގާޒާއިން ފޮނުވާލި ރޮކެޓު ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި ވެއްޓުނީ ފަލަސްތީނުގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށް ގާޒާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގާޒާއިން ރޮކެޓު ފޮނުވިކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުން ބުނަނީ ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހަމާސްގެ އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ސަރަހައްދަކުން ކަމަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ފަސް މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ
19 އޭޕްރީލް 2018
ގާޒާގެ ބިންގަރާސް މަގެއް އިޒްރާއީލުން ހަލާކުކޮށްލައިފި
16 އޭޕްރީލް 2018
ފަލަސްތީން އިހްތިޖާޖްގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 30 އަށް އަރައިފި
14 އޭޕްރީލް 2018
ފަލަސްތީނު އިހުތިޖާޖް: 1300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ
7 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]