Israel in Gaza ah Hamalaa Dheefi
vfp.mv
MIB
MIB
އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފި
inage
އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކެއް--ފައިލް ފޮޓޯ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ގާޒާއިން އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓު ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލި ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ހަމަލާދީފިއެވެ. thegardens
އިޒްރޭލުން ބުނި ގޮތުގައި ގާޒާއިން ވަނީ އިޒްރޭލަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ ރައްދުގައި އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކަރުތަކުން ހަމަލާދީ ހަމާސްގެ ޕޯސްޓެއް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގާޒާއިން ފޮނުވާލި ރޮކެޓު ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި ވެއްޓުނީ ފަލަސްތީނުގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށް ގާޒާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގާޒާއިން ރޮކެޓު ފޮނުވިކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިޒްރޭލުން ބުނަނީ ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހަމާސްގެ އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ސަރަހައްދަކުން ކަމަށެވެ.
ގުޅުންހުރި
ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ ކުރަނީ
9 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ސައުދީއާއި މިސްރުގެ ފަހަތުން އިޒްރާއީލުންވެސް އަލްޖަޒީރާ ބަންދުކުރަނީ
7 އޯގަސްޓު 2017
އިޒްރޭލުގެ އަލް-ޖަޒީރާގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެގައުމުން ދީފި
29 ޖުލައި 2017
އަލް-އަގްސާގައި އިޒްރޭލުން ގާއިމުކުރި ސަލާމަތީ ކަންކަން ނަގަން ފަށައިފި
27 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]