Photo: Saudi ga Huri 1230 Aharu Vefaivaa Miskitheh
vfp.mv
MIB
MIB
ފޮޓޯ: ސައުދީގައި ހުރި 1230 އަހަރުވެފައިވާ މިސްކިތެއް
inage
ސަދްރީދް މިސްކިތުގެ އެތެރެ، މިއީ މިހާރުވެސް މީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ މިސްކިތެއް
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 2 ކޮމެންޓް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަކީ އިސްލާމީ ތާރީހާއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ގައުމެކެވެ. thegardens
މި ބަލާލަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މިސްކިތް ކަމުގައިވާ "ސަދްރީދް" މިސްކިތަށެވެ.


"ސަދްރީދް" މިސްކިތް

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ މީލާދީން 787 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިސްކިތް ހުންނަނީ، ވަރަށް ދުވަސްވީ އަވަށެއްގެ މެދުގައެވެ.


"ސަދްރީދް" މިސްކިތް

މިސްކިތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ ގަލާއި ކިސަޑު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރާ މިސްކިތެކެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތް ހުންނަ އަވަށުގެ މީހުން އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކޮށް، މިސްކިތް ބަލަހައްޓަމުން ދެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
4 މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި
14 އޮކްޓޯބަރ 2017
އިންޑިޔާގެ އަންހެނުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ހައްޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަދެނީ
12 އޮކްޓޯބަރ 2017
ސައުދީގެ ޖީއީއޭއިން 200000 ވަޒީފާ އުފައްދަނީ
11 އޮކްޓޯބަރ 2017
ހިޔާލު

ނަނަ
ކޮން އަވަށެއްކަން ވެސް ބުނެލިނަމަ
އަލިހަންޑޯ ޓޮލޭޑޯ
ހާދަ ސޯލިހް އަޅުވެރިން ތިޔަމިސްކިތުގައި ނަމާދުކޮށްފައިވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އަހަރެމެންނަށް ވާވަރަކީ މިސްކިތަށްގޮސް ނިތްތަޅާލާފައި އާދެވެނީ. ދުލުން މިކިޔޭ އެއްޗެއް ފަހުމެއްނުވޭ، ކިރިޔާވެސް މާނަ އެގެނީ ފާތިހާ ސޫރަތުގެ. އެކަމަކު އެސޫރަތްކިޔަވަމުން ދާއިރުވެސް ސޫރަތުގެ މާނާ ހިތަށްގެނެސް ހިތްމަޑުމޮޅި ނުކުރެވޭ. ނަމާދަށް ހުރެހެން ހިތައްއަރަނީ ދުނިޔަވީކަންކަން. ކިރިޔާ މިކުރެވުނީ ކިތައް ރަކްއަތްކަންވެސް ހަނދާން ބެހެއްޓެނީ. ގިނަފަހަރު ޝައްކުވެގެން އަލުން ކުރަންޖެހޭ. އަހަރެމެންގެ އީމާންތެރިކަންހުރި މިންވަރަކީ މިއީ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]