Samaalvey! Gugurumaaeku Vihsaarakuraane
vfp.mv
HM
HM
ސަމާލުވޭ! ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ
inage
  ރިޕޯޓް | އިޖުތިމާއީ | 3 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ. kobadoctor
މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުންް ގަޑިއަކު އަށް މޭލާ 17 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 13 މޭލާ 23 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ.

މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެއެވެ. އަދި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
17 ފެބްރުއަރީ 2018
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
5 ފެބްރުއަރީ 2018
މޫސުން ގޯސްވާނެތީ އެލާޓު ނެރެފި
14 ޖެނުއަރީ 2018
މެދުރާއްޖެ ތެރެއާއި ދެކުނަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ
3 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]