Samaalvey! Gugurumaaeku Vihsaarakuraane
vfp.mv
MIB
MIB
ސަމާލުވޭ! ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ
inage
  ރިޕޯޓް | އިޖުތިމާއީ | 3 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުންް ގަޑިއަކު އަށް މޭލާ 17 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 13 މޭލާ 23 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ.

މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެއެވެ. އަދި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދެކުނުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް
5 ޑިސެންބަރ 2017
މޫސުން ގޯސްވަމުންދާތީ ލަންކާގެ މަސްވެރިން މަހަށް ނުފުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
5 ޑިސެންބަރ 2017
މެދު ރާއްޖެ ތެރެއާއި ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް
4 ޑިސެންބަރ 2017
މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް މިކުރަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރު ކުރާ ވިއްސާރަ: މެޓް
3 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]