Samaalvey! Gugurumaaeku Vihsaarakuraane
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ސަމާލުވޭ! ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ
inage
  ރިޕޯޓް | އިޖުތިމާއީ | 3 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ. dhi2
މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުންް ގަޑިއަކު އަށް މޭލާ 17 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 13 މޭލާ 23 މޭލު ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ.

މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެއެވެ. އަދި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނެއެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މީޓިއޮރޮލޮޖީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑި އިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
މޫސުން ގޯސްވެ، ހއ އަތޮޅާއި ކ އަތޮޅާ ދެމެދަށް އެލާޓް ނެރެފި
11 ސެޕްޓެމްބަރ 2018
ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
15 އޯގަސްޓު 2018
ކޮޅިގަނޑުގައި ބ ޖަމާލުއްދީން ތެރޭހުރި ގަހެއް ވެއްޓިއްޖެ
14 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]