Tweet'thah Mihaarah Vure Dhigu Kuerevey Goi Hadhanee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޓްވީޓުތައް މިހާރަށް ވުރެ ދިގު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
inage
ޓްވިޓާގައި ލިޔެވޭ އަކުރުގެ އަދަދު 140 އިން 280 އަކުރަށް ހަދަންވަނީ ނިންމާފައި---
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ޓްވިޓާގެ ލިޔެވޭ އަކުރުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ muni
ޓުވީޓެއްގެ ދިގުމިން 140އިން 280 އަށް އިތުރު ކުރަން ނިންމީ ޓުވިޓާ ބޭނުންކުރާމީހުންގެ ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަން ފަސޭހަ ކުރުމައްޓަކައެވެ. އިނގިރޭސި އަދި ސްޕެނިޝް ކަހަލަ ބަސްތަކުން 140 ބަހުން ފާޅު ކުރަން ބޭނުންވާ ޝުއޫރު އާއްމުކޮށް އެއް ޓްވީޓުން ފާޅު ކުރުމަކީ ދަތި ކަމެކެވެ.

ޗައިނީސް، ކޮރެއަން އަދި ޖަޕަނީސް ފިޔަވައި ހުރިހާ ބަހަކުން ދިގު ޓުވީޓު ކުރެވޭނެއެވެ. ޓުވިޓާގެ ބާނީ ޖެކް ޑޯޒީ ބުނެފައިވަނީ މީ ކުޑަ ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓުވިޓާ އަށް ލިބިގެން ދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް 280 އަކުރު މާ ދިގެވެ. ސަބަބަކައްވެފައި އޮތީ ޓުވިޓާގެ ހާއްސަކަން އަންނަނީ 140 އަކުރުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ޓުވިޓާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުވަފައިވަނިކޮށެވެ. މުދަލާއެކީ ޓުވިޓާއަށް އަލަށް ވަންނަ މީހުން ގިނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ


ގުޅުންހުރި
ވޯޓަރ ފޯލްއެއް އެކުލެވޭ އިމާރާތެއް ދުށިންތަ؟
27 ޖުލައި 2018
ތިން ވަނަ ފަރާތަކުން އީމެއިލްތައް ކިޔާފާނެ: ގޫގުލް
5 ޖުލައި 2018
ޔުގަންޑާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ޓެކްސް ނަގަނީ
3 ޖުލައި 2018
އެޕަލްއިން އައިއޯއެސް 12 އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފި
5 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]