Heart Attack Jehifaivaanama 20 Minute Thereygai Dheneganevey Test eh Eejaadhukohfi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފައިވާނަމަ 20 މިނެޓު ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭ ޓެސްޓެއް އީޖާދުކޮށްފި
inage
  ފޭޑި | ސިއްހަތު | 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފައިވާނަމަ، އެކަން ލޭގެ ޓެސްޓެއް ހަދައިގެން 20 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދިރާސާ ކުރާ ޓީމަކުން ބުނެފިއެވެ. dhi2
ލަންޑަންގެ ކިންގްސް ކޮލެޖުން ބުނި ގޮތުގައި، މިހާރު އެކަން ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޓެސްޓު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރި ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ބައެއް މީހުންނަކީ މޭގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންނަށްވާއިރު، އެ އެންމެންނަކީ ހާޓްއެޓޭކް ޕޭޝަންޓުންނެއް ނޫނެވެ. 20 މިނެޓު ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ޓެސްޓަކީ ކާމިޔާބު ޓެސްޓަކަށްވެއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހާޓްއެޓޭކް ޕޭޝަންޓުންނަށް އަވަހަށް ފަރުވާދެވޭނެއެވެ.

އީސީޖީގެ އެހީގައި ހާޓްއެޓޭކްގެ ބޮޑެތި ކޭސްތައް ދެނެގަނެވުނު ނަމަވެސް، ކުދި ކޭސްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެއެއް ނުގަނެވެއެވެ. ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެފަދަ ކުދި ކޭސްތަކަކީވެސް ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ހާލަތްތަކެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފަލަވާން ބޭނުންނަމަ މިކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ
15 އޯގަސްޓު 2018
ފާނަ ބަސަންދު ޖެހިގެން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހު: އެޗްޕީއޭ
28 ޖުލައި 2018
މީހެއްގެ ކިޑްނީން 3000 އެއްހާ ހިލަ ނަގައިފި
28 ޖުލައި 2018
ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި
18 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]