Heart Attack Jehifaivaanama 20 Minute Thereygai Dheneganevey Test eh Eejaadhukohfi
vfp.mv
MIB
MIB
ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފައިވާނަމަ 20 މިނެޓު ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭ ޓެސްޓެއް އީޖާދުކޮށްފި
inage
  ފޭޑި | ސިއްހަތު | 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފައިވާނަމަ، އެކަން ލޭގެ ޓެސްޓެއް ހަދައިގެން 20 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދިރާސާ ކުރާ ޓީމަކުން ބުނެފިއެވެ. kobadoctor
ލަންޑަންގެ ކިންގްސް ކޮލެޖުން ބުނި ގޮތުގައި، މިހާރު އެކަން ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޓެސްޓު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރި ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ބައެއް މީހުންނަކީ މޭގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންނަށްވާއިރު، އެ އެންމެންނަކީ ހާޓްއެޓޭކް ޕޭޝަންޓުންނެއް ނޫނެވެ. 20 މިނެޓު ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ޓެސްޓަކީ ކާމިޔާބު ޓެސްޓަކަށްވެއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހާޓްއެޓޭކް ޕޭޝަންޓުންނަށް އަވަހަށް ފަރުވާދެވޭނެއެވެ.

އީސީޖީގެ އެހީގައި ހާޓްއެޓޭކްގެ ބޮޑެތި ކޭސްތައް ދެނެގަނެވުނު ނަމަވެސް، ކުދި ކޭސްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެއެއް ނުގަނެވެއެވެ. ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެފަދަ ކުދި ކޭސްތަކަކީވެސް ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ހާލަތްތަކެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ދުވުން މި އަހަރު ޗެރިޓީ ރަން އަކަށް
22 އޭޕްރީލް 2018
އަލަނާސިން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާ އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟
17 އޭޕްރީލް 2018
އަމާޒަކީ 2025 އަންނަން ވާއިރަށް އިންޑިއާއިން ޓީބީ ފޮހެލުން: މޯދީ
24 މާޗް 2018
އައިޖީއެމްއެޗް ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތްތައް ލަސްވެ، އާއްމުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވެފައި
10 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]