Heart Attack Jehifaivaanama 20 Minute Thereygai Dheneganevey Test eh Eejaadhukohfi
vfp.mv
HM
HM
ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފައިވާނަމަ 20 މިނެޓު ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭ ޓެސްޓެއް އީޖާދުކޮށްފި
inage
  ފޭޑި | ސިއްހަތު | 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފައިވާނަމަ، އެކަން ލޭގެ ޓެސްޓެއް ހަދައިގެން 20 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދިރާސާ ކުރާ ޓީމަކުން ބުނެފިއެވެ. thegardens
ލަންޑަންގެ ކިންގްސް ކޮލެޖުން ބުނި ގޮތުގައި، މިހާރު އެކަން ވަނީ ޓެސްޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޓެސްޓު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރި ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ބައެއް މީހުންނަކީ މޭގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންނަށްވާއިރު، އެ އެންމެންނަކީ ހާޓްއެޓޭކް ޕޭޝަންޓުންނެއް ނޫނެވެ. 20 މިނެޓު ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ޓެސްޓަކީ ކާމިޔާބު ޓެސްޓަކަށްވެއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ހާޓްއެޓޭކް ޕޭޝަންޓުންނަށް އަވަހަށް ފަރުވާދެވޭނެއެވެ.

އީސީޖީގެ އެހީގައި ހާޓްއެޓޭކްގެ ބޮޑެތި ކޭސްތައް ދެނެގަނެވުނު ނަމަވެސް، ކުދި ކޭސްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެއެއް ނުގަނެވެއެވެ. ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެފަދަ ކުދި ކޭސްތަކަކީވެސް ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ހާލަތްތަކެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކޮންފަރެންސް އެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ސައުދީއަށް
5 ޑިސެންބަރ 2017
ވާކް ޕާމިޓް މެޑިކަލް ހަދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
5 ޑިސެންބަރ 2017
ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭ ނިޒާމެއް ފުލުހުންނަށް ތައާރަފުކޮށްފި
4 ޑިސެންބަރ 2017
މި ވިއްސާރާގައި ސިއްހީ އަދި އަމަލީ ގޮތުން ރައްކާތެރިވޭ!
2 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]