Blockkohfaiva Applicationthakeh Beynunkurumuge Hudhah Dhenee
vfp.mv
MIB
MIB
ބްލޮކްކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި، ސްނެޕްޗެޓް އާއި ޓެލެގްރާމް މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މިރޭ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. Dhiraagu
ސައުދީގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޝަން (ސީ.އައި.ޓީ.ސީ) އިން ބުނި ގޮތުގައި މަނާކޮށްފައި އޮތް ހަ އެޕްލިކޭޝަނެއް މިރޭން ފެށިގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޭސްޓައިމް، ސްނެޕްޗެޓް، ސްކައިޕް، ލައިން، ޓެލެގްރާމް އަދި ޓަންގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަންތައް މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ ސައުދީގެ ރެގިއުލޭޝަންގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.

ސީ.އައި.ޓީ.ސީން ބުނި ގޮތުގައި ޖީއެމްޓީ ގަޑިން މިރޭ 9:00 ން ފެށިގެން އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ބްލޮކްކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ވަޓްސްއެޕް އަދި ވައިބާއަށް ހުއްދަ ދިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ސީ.އައި.ޓީ.ސީން ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސައުދީ ގެޒެޓުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ސައުދީގައި ސިނަމާތައް ހުޅުވުމަށް ހުއްދަދޭން ނިންމައިފި
13 ޑިސެންބަރ 2017
ސަހަރާތަކުގައި ވަޅުލުމުގެ އިންތިޒާމު ބަލަން ސައުދީގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
11 ޑިސެންބަރ 2017
ފ.މަޝްރޫއު މަޑުޖެހުނީ، އެ މަޝްރޫއު ގެންނާނަން: އަލީ އާރިފު
6 ޑިސެންބަރ 2017
ސައުދީގައި ހައްޔަރު ކުރި ގިނަ ބަޔަކު ފައިސާ އަތުލުމަށްފަހު ދޫކޮށްލަނީ
6 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]