Blockkohfaiva Applicationthakeh Beynunkurumuge Hudhah Dhenee
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ބްލޮކްކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި، ސްނެޕްޗެޓް އާއި ޓެލެގްރާމް މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މިރޭ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. muni
ސައުދީގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޝަން (ސީ.އައި.ޓީ.ސީ) އިން ބުނި ގޮތުގައި މަނާކޮށްފައި އޮތް ހަ އެޕްލިކޭޝަނެއް މިރޭން ފެށިގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޭސްޓައިމް، ސްނެޕްޗެޓް، ސްކައިޕް، ލައިން، ޓެލެގްރާމް އަދި ޓަންގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަންތައް މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ ސައުދީގެ ރެގިއުލޭޝަންގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.

ސީ.އައި.ޓީ.ސީން ބުނި ގޮތުގައި ޖީއެމްޓީ ގަޑިން މިރޭ 9:00 ން ފެށިގެން އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ބްލޮކްކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ވަޓްސްއެޕް އަދި ވައިބާއަށް ހުއްދަ ދިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ސީ.އައި.ޓީ.ސީން ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސައުދީ ގެޒެޓުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޔަމަނުގެ 29 ކުޑަކުދިން މަރާލައިފި
9 އޯގަސްޓު 2018
ސައުދީއާއި ކެނެޑާގެ މައްސަލާގައި ރާއްޖެ ސައުދީއާއެކު
9 އޯގަސްޓު 2018
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީއަށް ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު 700،000 އަށް
5 އޯގަސްޓު 2018
ސައުދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ލިބުނީ ހދ އަތޮޅުން އެންމެ ރަށަކަށް!
24 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]