Blockkohfaiva Applicationthakeh Beynunkurumuge Hudhah Dhenee
vfp.mv
HM
HM
ބްލޮކްކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި، ސްނެޕްޗެޓް އާއި ޓެލެގްރާމް މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މިރޭ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. kobadoctor
ސައުދީގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޝަން (ސީ.އައި.ޓީ.ސީ) އިން ބުނި ގޮތުގައި މަނާކޮށްފައި އޮތް ހަ އެޕްލިކޭޝަނެއް މިރޭން ފެށިގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޭސްޓައިމް، ސްނެޕްޗެޓް، ސްކައިޕް، ލައިން، ޓެލެގްރާމް އަދި ޓަންގޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަންތައް މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ ސައުދީގެ ރެގިއުލޭޝަންގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.

ސީ.އައި.ޓީ.ސީން ބުނި ގޮތުގައި ޖީއެމްޓީ ގަޑިން މިރޭ 9:00 ން ފެށިގެން އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ބްލޮކްކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ވަޓްސްއެޕް އަދި ވައިބާއަށް ހުއްދަ ދިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ސީ.އައި.ޓީ.ސީން ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސައުދީ ގެޒެޓުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ސައުދީއަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި މިސައިލެއް ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފި
17 އޭޕްރީލް 2018
ހޫތީން ސައުދީއަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
12 އޭޕްރީލް 2018
ސައުދީގެ އަމީރުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި
9 އޭޕްރީލް 2018
ސައުދީއަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި މިސައިލް ހަލާކުކޮށްލައިފި
7 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]