Microsoft Outlook ah Mahsalathakeh Dhimaavehje
vfp.mv
HM
HM
މައިކްރޯސޮފްޓް އައުޓްލުކްއަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެއްޖެ
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މައިކްރޯސޮފްޓް އައުޓްލުކްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.
މައިކްރޯސޮފްޓުން ބުނީ އައުޓްލުކް މެދުވެރިކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް މެއިލް ނުފޮނުވޭ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ އީމެއިލަށްވެސް ނުވަދެވޭ ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ "ޑައުންޑިޓެކްޓާ" ވެބްސައިޓްގައި އައުޓްލުކްއަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކޮށްފައެވެ.

ގިނަ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ފޮނުވާ މެއިލް އިންނަނީ ޑްރާފްޓްގައެވެ. އަދި މެއިލް ފޮނުވި ފަރާތަށް މެއިލް ނުލިބެއެވެ.

މައިކްރޯސޮފްޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ އެންމެންނަށް ދިމާވި މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށްވެސް މައިކްރޯސޮފްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕު އިންޓަނެޓް ކޭބަލަކުން ގުޅާލަނީ
28 މެއި 2016
މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި
25 ޑިސެންބަރ 2015
ވިންޑޯސް އަށް 30 އަހަރު ފުރިއްޖެ
20 ނޮވެންބަރ 2015
އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމް ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ބިލް ގޭޓްސް އަށް ގެއްލިއްޖެ
24 އޮކްޓޯބަރ 2015
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]