Microsoft Outlook ah Mahsalathakeh Dhimaavehje
vfp.mv
MIB
MIB
މައިކްރޯސޮފްޓް އައުޓްލުކްއަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެއްޖެ
inage
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މައިކްރޯސޮފްޓް އައުޓްލުކްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. Dhiraagu
މައިކްރޯސޮފްޓުން ބުނީ އައުޓްލުކް މެދުވެރިކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް މެއިލް ނުފޮނުވޭ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ އީމެއިލަށްވެސް ނުވަދެވޭ ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ "ޑައުންޑިޓެކްޓާ" ވެބްސައިޓްގައި އައުޓްލުކްއަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކޮށްފައެވެ.

ގިނަ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ފޮނުވާ މެއިލް އިންނަނީ ޑްރާފްޓްގައެވެ. އަދި މެއިލް ފޮނުވި ފަރާތަށް މެއިލް ނުލިބެއެވެ.

މައިކްރޯސޮފްޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ އެންމެންނަށް ދިމާވި މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށްވެސް މައިކްރޯސޮފްޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާކީ މިހާރު ބިލްގޭޓްސްއެއް ނޫން
29 އޮކްޓޯބަރ 2017
އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕު އިންޓަނެޓް ކޭބަލަކުން ގުޅާލަނީ
28 މެއި 2016
މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި
25 ޑިސެންބަރ 2015
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]