Money Launderinge Thahugeegah Jaaga Dhinumah Mauritiusge AG Isthiufaa Dhevvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތަހުގީގަށް ޖާގަ ދިނުމަށް މޮރީޝަސްގެ އޭޖީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
inage
މޮރީޝިއަސްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަވީ ޔެރިގައްދޫ---
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މަނީ ލޯންޑްރިން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ޖާގަ ދިނުމުގެ ގޮތުން މޮރީޝިއަސްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަވީ ޔެރިގައްދޫ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. kobadoctor
ރަވީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ބޮޑު ވަޒީރު ޕްރަވިންދު ކުމާރު ޖަގުނާތު އެދިވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

ޕްރަވިންދުވަނީ އެ މައްސަލާގައި ރަވީގެ ކުށެއް ނެތް ނަމަ އަލުން އެ މަގާމު އަރުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަވީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ޖުވާ ކުޅެގެން ހޯދާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޮންނަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރަވީގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އޭނާ ވަނީ ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި މޮރީޝިއަސްގެ އެންވަރަމެންޓު މިނިސްޓަރު ވެސް ވަނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފަންޑުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ފައިސާ ނެގުމުން ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި
13 އޯގަސްޓު 2018
ރިޝްވަތުގެ ކުށުގެ އިސްލާހުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ
1 އޯގަސްޓު 2018
ރިޝްވަތުގެ ކުށް އުވާލަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަތައް ބެލުނަ ނުދޭން: މާރިޔާ
31 ޖުލައި 2018
އުޅެނީ ރިޝްވަތަކީ އާއްމު އެއްޗަކަށް ހަދަން: ފައިސަލް
30 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]