Money Launderinge Thahugeegah Jaaga Dhinumah Mauritiusge AG Isthiufaa Dhevvaifi
vfp.mv
MIB
MIB
މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތަހުގީގަށް ޖާގަ ދިނުމަށް މޮރީޝަސްގެ އޭޖީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
inage
މޮރީޝިއަސްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަވީ ޔެރިގައްދޫ---
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މަނީ ލޯންޑްރިން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ޖާގަ ދިނުމުގެ ގޮތުން މޮރީޝިއަސްގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަވީ ޔެރިގައްދޫ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.
ރަވީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ބޮޑު ވަޒީރު ޕްރަވިންދު ކުމާރު ޖަގުނާތު އެދިވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ.

ޕްރަވިންދުވަނީ އެ މައްސަލާގައި ރަވީގެ ކުށެއް ނެތް ނަމަ އަލުން އެ މަގާމު އަރުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަވީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ޖުވާ ކުޅެގެން ހޯދާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޮންނަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރަވީގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އޭނާ ވަނީ ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި މޮރީޝިއަސްގެ އެންވަރަމެންޓު މިނިސްޓަރު ވެސް ވަނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފެނަކައިގެ އޮޑިޓުގައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ދަނީ ބަލަމުން: އޭސީސީ
21 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ފެނަކައިގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އޮޑިޓު އޮފީހުން ފަޅާ އަރުވާލައިފި
20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
އަމިތާބު ދަތުރު ކެންސަލުކޮށް ސަރުކާރާ މެދު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!
7 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]