Lanka ge Ba eh Sarahahdhuthakun Current Kendihje
vfp.mv
HM
HM
ލަންކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
inage
ލަންކާ
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯ އާއި އިތުރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދު ކެނޑިއްޖެއެވެ.
ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޕަވާ އެންޑް ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލާދީ ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުޓަރަ، މަޓަރަ ގައްލެ، އަމްޕަރަ އަދި ޕޮލޮނަރުވާ ހިމެނެއެވެ.

ލަންކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ ސިލޯން އިލެކްޓްރިކްސިޓީ ބޯޑް (ސީއީބީ) ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖު ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 އިން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ ލީވް ކެންސަލް ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ދަނީ މުސާރަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށްވެސް ގޮވާލަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ލަންކާ ސަފީރަކަށް މުންދު އައްޔަންކުރާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
22 އޯގަސްޓު 2017
ބީއައިއޭ އޮތީ އެންމެ ބޮޑެތި ފްލައިޓްތަކަށްވެސް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ފެންވަރުގައި: ލަންކާ
16 އޯގަސްޓު 2017
ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަމަށް ތިލަކް އައްޔަން ކުރައްވައިފި
15 އޯގަސްޓު 2017
ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
10 އޯގަސްޓު 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]