Lanka ge Ba eh Sarahahdhuthakun Current Kendihje
vfp.mv
HM
HM
ލަންކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ
inage
ލަންކާ
  ދުނިޔެ | އޭޝީއާ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯ އާއި އިތުރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދު ކެނޑިއްޖެއެވެ. kobadoctor
ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޕަވާ އެންޑް ރިނިއުވަބަލް އެނާޖީ މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލާދީ ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުޓަރަ، މަޓަރަ ގައްލެ، އަމްޕަރަ އަދި ޕޮލޮނަރުވާ ހިމެނެއެވެ.

ލަންކާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ ސިލޯން އިލެކްޓްރިކްސިޓީ ބޯޑް (ސީއީބީ) ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖު ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 އިން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ ލީވް ކެންސަލް ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ދަނީ މުސާރަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށްވެސް ގޮވާލަމުންނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ވިއްސާރައިގައި ލަންކާގެ އެއާޕޯޓަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ
16 އޭޕްރީލް 2018
75 އަހަރުކުރިން ފައްތާލި ބޯޓެއް ލަންކާއިން ނަގައިފި
1 އޭޕްރީލް 2018
ދިރުވާލައިގެން ލަންކާއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
31 މާޗް 2018
ގައިދީންތަކެއް މަރާލުމުން ޖަލުގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި
29 މާޗް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]