Criminal Courtge 2 Muvazzafaku Vazeefain Vakikofii
vfp.mv
MIB
MIB
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
inage
ކްރިމިނަލް ކޯޓު---
  ހަބަރު | | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އެ ކޯޓުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކާއި ކޯޓުގެ ޑްރައިވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ކޯޓުން ވަކިކޮށްފައިވާ އިރު އެ ދެ މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރި ސަބަބާ މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ވީްއެފްޕީއާއި ވާހަކަ ދެއްކި ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެ މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ކުރީގެ އިސްގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފާއި ގާތް ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ދެ މުވައްޒަފެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީގެ މަގާމުގައި ބާރީ ހުންނަވަނިކޮށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބާރީ ވަނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ބާރީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރީ ބާރީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހެޅައިގެން އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ.
ގުޅުންހުރި
މިސްކިތަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު 27 ދުވަހަށް ޖަލަށް
8 ނޮވެންބަރ 2017
ހަތަރު ކުދިންނަށް ޖިސްސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ 75 އަހަރުގެ ވާދޫ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
5 ނޮވެންބަރ 2017
ފާރިސްގެ ދިފާއީ ހެކީގެ ގޮތުގައި 47 މީހަކާއި 22 ލިއުމެއް ހުށައަޅައިފި
5 ނޮވެންބަރ 2017
ފާރިސް ރިޝްވަތު ދިންކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ޝާފިއުގެ އޯޑިއޯއެއް!
5 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި
ޢުމަރުބެ
މީގެކުރިން ޝަޒުފާވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި.....ކީއްވެ އެ ވާހަކަ ނުލިޔުނީ...

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]