Rohingya Refugeennah Ehee Foaru Kohdheyne Sheikh Maktoum Amuru Kurahvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ޝައިހް މަހްކްތޫމް އަމުރުކުރައްވައިފި
inage
ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ރަޝިދް އަލް މަހްކްތޫމް
  ދުނިޔެ | | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އިންސާނީ އެހީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔޫއޭއީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ރަޝިދް އަލް މަހްކްތޫމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. dhi2
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާމެދު އަނިޔާވެރިވަމުންދާއިރު ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީންދަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކުރަމުންނެވެ.

ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ރަޝިދް އަލް މަހްކްތޫމް ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީންނަށް ބީ747-400 ގެ ޕްރައިވެޓް ފްލައިޓެއްގައި އަވަސް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ.

ބަރުދަނުގައި 100 މެޓްރިކް ޓަނު ހުރި ޓެންޓްތަކެއް މިހާރު ވަނީ ފްލައިޓަށް އަރުވާފައެވެ.

ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 270،000 ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ގޮސްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
121 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދު ކޮށްގެން ބްރިޖެއް އަޅަނީ
12 ޖޫން 2018
10 މަހަށް ފަހު ރޫބީ މިނިވަން ކުރަނީ
19 މެއި 2018
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި އެކު ދުބާއީގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
18 އޭޕްރީލް 2018
ސްރީދޭވީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ނިންމާލައިފި
28 ފެބްރުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ސަޅި
ކޮބާ ފެނޭ ވެރިން.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]