Rohingya Refugeennah Ehee Foaru Kohdheyne Sheikh Maktoum Amuru Kurahvaifi
vfp.mv
MIB
MIB
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ޝައިހް މަހްކްތޫމް އަމުރުކުރައްވައިފި
inage
ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ރަޝިދް އަލް މަހްކްތޫމް
  ދުނިޔެ | | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އިންސާނީ އެހީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔޫއޭއީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ރަޝިދް އަލް މަހްކްތޫމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. Dhiraagu
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާމެދު އަނިޔާވެރިވަމުންދާއިރު ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީންދަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކުރަމުންނެވެ.

ޝައިހް މުހައްމަދު ބިން ރަޝިދް އަލް މަހްކްތޫމް ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީންނަށް ބީ747-400 ގެ ޕްރައިވެޓް ފްލައިޓެއްގައި އަވަސް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ.

ބަރުދަނުގައި 100 މެޓްރިކް ޓަނު ހުރި ޓެންޓްތަކެއް މިހާރު ވަނީ ފްލައިޓަށް އަރުވާފައެވެ.

ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 270،000 ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ގޮސްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ފަށައިފި
18 ޑިސެންބަރ 2017
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ދުބާއީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
16 ޑިސެންބަރ 2017
ދުބާއީ އެއާޕޯޓުގެ ކިއުގައި ދެން ގިނަ އިރު މަޑުކޮށްގެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ!
12 ނޮވެންބަރ 2017
އޭ380 ފްލައިޓެއް 100 މީޓަރަށް ދަމާފައި ގެންގޮސްގެން ރެކޯޑް ފޮތަށް!
11 ނޮވެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ސަޅި
ކޮބާ ފެނޭ ވެރިން.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]