Sevilla In Liverpool Hifahattaifi
vfp.mv
MIB
MIB
ސެވިއާއިން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި
inage
  ކުޅިވަރު | ދުނިޔެ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލާއި ސެވިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެއްޖެވެ. jausa
ރޭގެ މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ސެވިއާއިންނެވެ. އެޓީމުގެ ވިސާމް 5 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ޓީމަށް ލީޑް ހޯދައިދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލުގެ ފިރްމީނޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ލިވަޕޫލްގެ މުހައްމަދު ސަލާހް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ލިވަޕޫލަށް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީޑް ނަގައިދީފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެން ވަރަށް ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެޓީމުގެ ފިރްމީނޯއަށް އެ ޕަލްޓީ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދައެއް ނުލެވުނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާލީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލިވަޕޫލް ކުރީގައި އޮވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށާ ލިވަޕޫލުން ކުޅެމުން ދިޔައީ ވަރަށް ޑިފެންސިވް ކޮށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ސެވިއާގެ ޖޯކުިއން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ލިވަޕޫލް މެޗުން މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ.

މި މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑަކާއި އެކު ލިވަޕޫލުގެ ޖޯސެޕް ގޮމޭޒަށް ރަތް ކާޑެއްވަނީ ދައްކާފައެވެ. މިހެން ކަމުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ދެން ލިވަޕޫލު ކުޅޭ މެޗެއްގައި އޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފެންއަރުވާ ވަޑާމަށް ފުންމާލި ރޯމާގެ ރައީސް މައާފަށް އެދި ދެ ލައްކަ ޕައުންޑު ހަދިޔާކޮށްފި
12 އޭޕްރީލް 2018
ރޯމާގެ ރައީސް އުފާފާޅު ކުރުންތައް ފެށީ ފެންއަރުވާ ވަޑާމެއް ތެރެއިން
11 އޭޕްރީލް 2018
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރެކޯޑު ލިސްޓަށް އިތުރު ބޮޅެއް
4 އޭޕްރީލް 2018
6 މަސް ދުވަހު ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު މެންޑީ އަލުން ފަރިތަކުރުންތަކަށް
7 މާޗް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]