Tech Cunfunyyeh China ah Vikkun America Sarukaarun Huttuvaifi
vfp.mv
HM
HM
ޓެކް ކުންފުންޏެއް ޗައިނާއަށް ވިއްކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި
inage
ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ކޯޕަރޭޝަން---
  ވިޔަފާރި | ދުނިޔެ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސާމާނު އުފައްދާ ފާމެއް ކަމަށްވާ ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ޗައިނާގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކެންޔަން ބްރިޖް ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްއަށް ވިއްކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ. kobadoctor
އެ ވިޔަފާރި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަ ޗިޕު އުފައްދާ އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކުންފުނީގެ ބާރު ޗައިނާއަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ޗައިނާއަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ކެންޔަން ބްރިޖް ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްއިން 1.3 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޗައިނާއިން އެމެރިކާގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓުމެންޓުތަކާ މެދު ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފްލައިޓުގެ އިންޖީނެއް ގޮވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
18 އޭޕްރީލް 2018
ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ އަދިވެސް ސީރިއާ އަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރު: އެމެރިކާ
15 އޭޕްރީލް 2018
ތިން ގައުމަކުން ސީރިއާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަށް އުރްދުގާން ތާއީދު ކުރައްވައިފި
15 އޭޕްރީލް 2018
އެމެރިކާ، ޔޫކޭ އަދި ފްރާންސުން ސީރިއާއަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފި
14 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]