Tech Cunfunyyeh China ah Vikkun America Sarukaarun Huttuvaifi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
ޓެކް ކުންފުންޏެއް ޗައިނާއަށް ވިއްކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި
inage
ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ކޯޕަރޭޝަން---
  ވިޔަފާރި | ދުނިޔެ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސާމާނު އުފައްދާ ފާމެއް ކަމަށްވާ ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ޗައިނާގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކެންޔަން ބްރިޖް ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްއަށް ވިއްކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ. Dhiraagu
އެ ވިޔަފާރި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަ ޗިޕު އުފައްދާ އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކުންފުނީގެ ބާރު ޗައިނާއަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ޗައިނާއަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ކެންޔަން ބްރިޖް ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްއިން 1.3 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޗައިނާއިން އެމެރިކާގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓުމެންޓުތަކާ މެދު ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ގަވަރުނަރު ކަމަށް 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ވާދަކުރަނީ
16 އޯގަސްޓު 2018
300 އަށްވުރެގިނަ ފާދިރީން ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަން ފަޅާ އަރައިފި
15 އޯގަސްޓު 2018
ލަންކާގެ މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާކުރަން އެމެރިކާއިން 39 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް
14 އޯގަސްޓު 2018
އެއާޕޯޓުން ވަގަށް ނެގި މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ
11 އޯގަސްޓު 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]