Tech Cunfunyyeh China ah Vikkun America Sarukaarun Huttuvaifi
vfp.mv
HM
HM
ޓެކް ކުންފުންޏެއް ޗައިނާއަށް ވިއްކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި
inage
ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ކޯޕަރޭޝަން---
  ވިޔަފާރި | ދުނިޔެ | 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސާމާނު އުފައްދާ ފާމެއް ކަމަށްވާ ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ޗައިނާގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކެންޔަން ބްރިޖް ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްއަށް ވިއްކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ. Dhiraagu
އެ ވިޔަފާރި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަ ޗިޕު އުފައްދާ އެ ކުންފުނީގެ ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކުންފުނީގެ ބާރު ޗައިނާއަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ޗައިނާއަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ކެންޔަން ބްރިޖް ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްއިން 1.3 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ލެއްޓިސް ސެމީ ކޮންޑަކްޓަ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޗައިނާއިން އެމެރިކާގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓުމެންޓުތަކާ މެދު ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހަވާއީއަށް މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަންނަ ކަމުގެ ނުބައި އިންޒާރެއް ފޮނުވައިފި
14 ޖެނުއަރީ 2018
ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ސަމާލުވާން އަންގައި އެމެރިކާއިން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި
13 ޖެނުއަރީ 2018
އެފްރިކާއަކީ މުޑުދާރު ތަންތަން ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމުން މައާފަށް އެދެން ގޮވާލައިފި
13 ޖެނުއަރީ 2018
ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ކެލިފޯނިއާގައި 13 މަރު
10 ޖެނުއަރީ 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]