Israel ge Al-Jazeera Office Bandhukuraane Kamuge Inzaaru E Qaumun Dheefi
vfp.mv
HM
HM
އިޒްރޭލުގެ އަލް-ޖަޒީރާގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެގައުމުން ދީފި
inage
ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 29 ޖުލައި 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އަލް-ޖަޒީރާގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. kobadoctor
ސަބަބެއް ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުގައި ދާދި ފަހުން ހިނގި ހަމަޖެނުންތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް އެ ސްޓޭޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އަލް-އަގްސާ މިސްކިތުގައި އިޒްރޭލުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުން ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާތައް ބާއްވާ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންނާއި ކުރިމަތިލާފައެވެ.

އެ ހަރަކާތުގެ މައުލޫމާތު އެންމެ ފުޅާކޮށް ގެނެސްދިން މީޑިއާތަކުގެ ތެރޭގައި އަލް-ޖަޒީރާ ހިމެނެއެވެ.

އަލް-ޖަޒީރާއަކީ ގަތަރުގެ މީޑިއާ ސްޓޭޝަނެކެވެ. ނަތަންޔާހޫ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކަށް އަލް-ޖަޒީރާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވެއެވެ.

އަލް-އަގްސާ މައްސަލައިގައި މިފަހުން ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަތަރު މީހުންނާއި އިޒްރޭލުގެ ތިން މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއީލު ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލި އަހަދު ތަމީމީއާއި އާއިލާއަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް
2 ޖެނުއަރީ 2018
ގުއާޓެމާލާއިން ވެސް އިޒްރާއީލުގެ އެމްބަސީ ގުދުސްއަށް ބަދަލު ކުރަނީ
25 ޑިސެންބަރ 2017
ފަލަސްތީނުގެ އެއްވުމަކަށް އިޒުރާއިލުން ހަމަލާދީ ބަޔަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
21 ޑިސެންބަރ 2017
ފަލަސްތީނާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓް ދީފިނަމަ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި
21 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]