Israel ge Al-Jazeera Office Bandhukuraane Kamuge Inzaaru E Qaumun Dheefi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އިޒްރޭލުގެ އަލް-ޖަޒީރާގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެގައުމުން ދީފި
inage
ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 29 ޖުލައި 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އަލް-ޖަޒީރާގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. muni
ސަބަބެއް ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުގައި ދާދި ފަހުން ހިނގި ހަމަޖެނުންތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް އެ ސްޓޭޝަނުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އަލް-އަގްސާ މިސްކިތުގައި އިޒްރޭލުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުން ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާތައް ބާއްވާ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންނާއި ކުރިމަތިލާފައެވެ.

އެ ހަރަކާތުގެ މައުލޫމާތު އެންމެ ފުޅާކޮށް ގެނެސްދިން މީޑިއާތަކުގެ ތެރޭގައި އަލް-ޖަޒީރާ ހިމެނެއެވެ.

އަލް-ޖަޒީރާއަކީ ގަތަރުގެ މީޑިއާ ސްޓޭޝަނެކެވެ. ނަތަންޔާހޫ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކަށް އަލް-ޖަޒީރާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވެއެވެ.

އަލް-އަގްސާ މައްސަލައިގައި މިފަހުން ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަތަރު މީހުންނާއި އިޒްރޭލުގެ ތިން މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ގާޒާއަށް މުދާ ގެންދެވޭ މަގު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
15 އޯގަސްޓު 2018
އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަތަރު މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
21 ޖުލައި 2018
އިޒްރޭލަކީ ސައްތައިން ސައްތަ ޔަހޫދީ ގައުމެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި
20 ޖުލައި 2018
އިޒްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ދެ ކުއްޖަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
15 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]