Sofwan ge Machhah Dhauvaakuran Fonuvaifi
vfp.mv
HM
HM
ސޮފްވާންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
inage
ސޮފްވާން
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓް މ.ހިމްމިޔާ، އަހްމަދު ސޮފްވާން، ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. thegardens
ސޮފްވާންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އަމަލީ ގޮތުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ އޭނާ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ޗިޓަށް ހާޒިރުނުވި މައްސަލައިގައިއެވެ.

މިމަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮފްވާން ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށާއި ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. މޭ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ޗިޓު ފޮނުވައިގެން ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް ސޮފްވާނަށް އެންގިއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ސޮފްވާން ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށްވެސް އެދިފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބަލަމުންދާ މައްސަލަޔަކާއި ގުޅިގެން ސޮފްވާން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އޭނާ ނުފެނުމުން އޭނާ ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމުގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ސޮފްވާން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާއިރު އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓްވެސް މިހާރުވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައި ކަމުގައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކަރު ބުޑުގައި ހިތިރަހަ ނުލަނީސް ކަންކަން އިސްލާހު ކުރައްވާ:ސުއޫދު
13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ގާސިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
25 ޖުލައި 2017
ހައިކޯޓަށް ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި
20 ޖުލައި 2017
ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭނެ: ސުއޫދު
14 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]