HRCMin Adeebai Bahdhalu koffi
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
އެޗްއާރުސީއެމުން އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފި
inage
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދީބު---
  ހަބަރު | ސިޔާސީ | 19 ޖޫން 2017 | 1 ކޮމެންޓް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ދޫނިދޫއަށް ގޮސް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. muni
ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެޗްއާރުސީއެމުން އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރަކާއި އިތުރު މުވައްޒަފުންތަކެކެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމުން އަދީބާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރިއިރު އެކޮމިޝަނުންދަނީ އަދީބަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ނުދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިހަބަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްއާރުސީއެމުގެ ބަހެއްވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމުން އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ އިރު އަދީބުގެ ވަކީލުން ވަނީ އެޗްއާރުސިއެމުން ދޫނިދޫއަށް ގޮސް އަދީބާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދީބަށް ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ ހާލަތުތަކެއް ކުރިމަތިވެ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ލޮލަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަދީބުގެ އާއިލާއާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އަދީބު އެތެރެ ހަށީގައި ސިސްޓެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. އަދި ކިޑުނީގައި ހިލަ އުފެދުމުގެ އިތުރުން ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގްލޮކޮމާ ވަނީ އަދީބުގެ ލޮލަށް ޖެހިފައެވެ. ގްލޮކޯމާއަކީ ލޮލުގެ އެތެރޭގައި ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމަށް ކިޔާ މެޑިކަލް ނަމެކެވެ. އެގޮތަށް ދިމާވުމުން ލޮލާ ސިކުނޑިއާއި ގުޅިފައި ހުންނަ އޮޕްޓިކް ނާރަށް ގެއްލުންވެ ފަރުވާ ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ލޮލުގެ ފެނުން ވެސް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަކަށް ވެސް އާއިލާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އަދީބަށް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ހަމަޖައްސައެއް ނުދިން
18 ޖޫން 2018
މައްސަލައެއް ތާވަލު ކުރުމުން ނޫނީ އަދީބަށް ވަކީލު ބައްދަލުވުން ނުދޭން ނިންމައިފި
12 ޖޫން 2018
ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެމުން އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފި
10 ޖޫން 2018
މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަދީބަށް ވަކީލު ބައްދަލުވުން ދީފި
10 ޖޫން 2018
ހިޔާލު

ދިރާސާ
ހަރާން ގޮތުގައި އެތެރެކުރި އެއްޗެސް ހަޖަމް ވާއިރު ވަރަށް ގިނަ ބަލިތައް އެތެރެ ހައްޓަށް ޖެހުމުގެފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]