Maafannu aageygai Huri Imaaraathuge Baeh Thalhaalanee
vfp.mv
MIB
MIB
މާފަންނުއާގޭގައި ހުރި އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލަނީ
inage
  ހަބަރު | | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ޒަމާންވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބިން ކަމުގައިވާ މާފަންނުއާގޭގައި ހުރި އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ. Dhiraagu
ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެ އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެވަނީ ފަށާފައެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ތަޅާލަމުން ދަނީ މާފަންނުއާގެއިން ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ ބައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެތާ ހުރި ފަޅު އިމާރާތްތައް ތަޅާލާ ސާފު ކުރަނީ މި،" ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޮންސަލްޓެންޓު އަހުމަދު ފަޒާލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވީއެފްޕީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ފަރީދުގެ ފިރިކަލުން އިބްެރާހީމް ޝަފީގު(އެމްވީކޭ ޝަފީގު) ވިދާޅުވީ އެ ގޯތީގައި ހުރި ބައެއް ތަންތަން ތަޅަމުންދަނީ ކުރިން އެންގުމަކާ ވެސް ނުލައި ކަމަށާއި ވެރިފަރާތުން އެކަމާ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިތަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މީހާ ވެސް މަގުމަތިވެ ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިފައި އެބަހުރި. ކޯޓުގައި މައްސަލަ އެބަ އޮތް. އޮއްވާ ކިހިނެއްތޯ މިހެން ތަޅާލާނީ. އަޅުގަނޑުމެން ފުލުހުންގެ އެހީއަށް އެދުމުން ވެސް ނުލިބުނު،" ޝަފީގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިލޯން ބޭންކުން ނަގާފައިވާ 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 195،000 ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނުދައްކައި އޮތުމުން ރަހުނުކޮށްފައިވާތީ އެ ގެ ވިއްކާލަން ސިލޯން ބޭންކުން ނިންމިއެވެ.

ސިލޯން ބޭންކުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ދަށު ކޯޓުން އެގޮތަށް ހުކުމް ކުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ހައިކޯޓުންވަނީ އެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެމީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް!
14 ޑިސެންބަރ 2017
ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު "ވާލްވިންޑެއް" އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!
13 ޑިސެންބަރ 2017
މަގު ހުރަހަށް ނެރުނު ފިލައެއްގައި ޖެހި ޒުވާނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް!
11 ޑިސެންބަރ 2017
ޝިފާއަށް ރިޝްވަތު ހުށައަޅާފައެއް ނުވޭ: އޭސީސީ
3 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]