Kulhudhuffushi Hospital Tertiary Fenvarah Tha'rahqee Kuran NII ah
vfp.mv
MIB
MIB
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރަން އެންއައިއައި އަށް
inage
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް--ފައިލް ފޮޓޯ
  ހަބަރު | | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ތަރައްގީކޮށް، ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންއައިއައި) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. muni
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒީމް އިބްރާހީމެވެ. އެންއައިއައިގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެމްޑީ ފައިޒަލް ހާނެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން އެކި ދާއިރާތަކުން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާއި ސުޕަސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސީޓީ ސްކޭން އާއި އެމްއާރްއައިގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މިހާރު 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، މިއަދުން ފެށިގެން 16 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހޮސްޕިޓަލް 150 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދޯންޏެއްގައި ހުރި ޒުވާނަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްފި
9 އޭޕްރީލް 2018
"ހޮސްޕިޓަލު ހިންގުމަށް "އެންއައިއައި" އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވައެއްނުލަން"
3 އޭޕްރީލް 2018
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ޖެހިއްޖެ
31 މާޗް 2018
އެއާޕޯޓްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ތަކެތި ހޯދަން އިއުލާނުކުރުން ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު
20 މާޗް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]