AirBus A380 Ithurah Tha'rahqee Kuranee
vfp.mv
MIB
MIB
އެއާބަސް އޭ380 އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަނީ
inage
އެއާބަސް އޭ380 ގެ ފްލައިޓެއް
  ވިޔަފާރި | | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މިހާރު ދުނިޔޭގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑު ފަސިންޖާ ޖެޓް އޭ380 އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. Dhiraagu
ޕެރިސްގައި ބޭއްވި އެއާޝޯ އެއްގައި އެއާބަސް އިން ބުނި ގޮތުގައި އެއާބަސް އޭ380 ތަރައްގީ ކުރުމުން ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި އިތުރު ސީޓުތަކަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެއާބަސް އޭ380 ގެ ފްލައިޓެއްގެ އަގު 2016 ވަނަ އަހަރު ހުރީ 432.6 މިލިއަން ޑޮލަރުއެވެ.

އެއާބަސް އިން ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު އޭ380 ގައި ގޮނޑިތައް ހުރި ގޮތުން، ގޮނޑިތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާގަ ކުޑަނުކޮށް އިތުރުން 80 ސީޓު އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޖާގައިގެ ދަތިކަމެއް ނާންނާނެ ކަމަށްވެސް އެއާބަސް އިން ބުނެއެވެ. ސީޓު ކޮންފިގާ ނުކޮށް އެއާބަސް އޭ380 ގެ އިކޮނޮމިކް ސީޓުގެ ގޮތުގައި 853 ފަސިންޖަރު ސީޓުގެ ޖާގަ މިހާރު އޮވެއެވެ.

އެ ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާފައިވަނީ އޭ380 ގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެއާބަސް އިން ބުނި ގޮތުގައި އޭ380ގެ ފިޔަގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލާއެކު އޭ380 އިން ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ހަތަރު އިންސައްތަ ކުޑަވާނެއެވެ.

ބައެއް އެއާލައިންތަކުން ގަންނަނީ ޓްވިން-އިންޖީނުގެ ކުދި ޖެޓްތަކެވެ. ސަބަބަކީ އުދުހުމުގެ ހަރަދާއި މަރާމާތުގެ ހަރަދު ކުޑަވުމެވެ.
ގުޅުންހުރި
މޯލްޑިވިއަން އިން އާ ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި
2 ޖެނުއަރީ 2018
ޓީއެމްއޭގެ 80 އިންސައްތަ ހިއްސާ ވިއްކާލުމަށް ސޮއިކޮށްފި
19 ޑިސެންބަރ 2017
ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އިތުރުކުރަނީ
7 ޑިސެންބަރ 2017
މޯލްޑިވިއަން އިން ސީޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި
7 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]