Don 3 Ufahdhan Ninmaifi
vfp.mv
MIB
MIB
"ޑޮން 3" އުފައްދަން ނިންމައިފި
inage
ޝާހްރުކް ހާން އާއި ޕްރިޔަންކާ
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ބޮލީވުޑް | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ޝާހްރުކް ހާން އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ފެނިގެން ދިޔަ "ޑޮން" ސީރީޒްގެ ތިންވަނަ ފިލުމެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. muni
އެފިލްމް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އިއުލާނު ކުރާނެ ދުވަހެއްވެސް، އަދި ފިލްމާއި ގުޅޭ މާ ގިނަ ތަފުސީލެއްވެސް ނުލިބެއެވެ.

ޝާހްރުކް ހާން އާއި ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެން ދިޔަ "ޑޮން" ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް ރިލީޒުކުރީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި "ޑޮން 2" 2011 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރިއެވެ.

ސީރީޒުގެ އިތުރު ފިލުމެއް އުފައްދާއިރު އެ ފިލްމަށް ރަނގަޅު ހިޔާލެއް ލިބި ވާހަކަ މިހާރު ދަނީ ލިޔަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ފިލްމުން ޝާހްރުކް އާއި ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާނެ ކަން އަދި ނޭނގެއެވެ.
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]