UKgai Miskithakun Nukui Muslimunthakegge Gaigai Van akun Jassaa Zaham Kollaifi
vfp.mv
MIB
MIB
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިސްކިތަކުން ނުކުތް މުސްލިމުންތަކަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި
inage
މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ:ރިއުޓާސް
  ދުނިޔެ | ހުޅަނގު | 19 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފިންސްބަރީގެ މިސްކިތަކުން ނުކުތް މުސްލިމުންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނެއް ވަދެ އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާކޮށްފިއެވެ. thegardens
ބީބީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ލަންޑަނުގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ފިންސްބަރީ ޕާކް މިސްކިތުން ނުކުތް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް ވޭން ވަދެފައިވަނީ މިރޭ މަޣުރިބު ނަމާދަށް ފަހު މިސްކިތުން މީހުން ފޭބި ގަޑިގައެވެ.

އެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ހުދު ވޭން ދުއްވަން އިން މީހާވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ބީބީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވޭން މީހުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ވޭނުން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނާއި ވޭން މީހުންގެ ގައި މަތިން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށްވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ.

މިސްކިތަކުން ފޭބި މުސްލިމުންތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ދިން އެހަމަލާ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އަދި ފުލުހުން ސިފަކޮށްފައިވަނީ "ބޮޑު ހާދިސާއެއްގެ" ގޮތުގައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މުސްލިމު ކައުންސިލުން ވަނީ ވޭން ގަސްދުގައި މީހުންގެ ތެރެއަށް ވަދެ ދުއްވީ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ސައިކަލު ދުއްވަމުން ސެލްފީ ނަގާ ސްޓަންޓު ޖެއްސުމުން ހަމަހަށް ޖަލަށް
19 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ރޭލެއްގައި ދިން ހަމަލާއާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތް އެލާޓަށް!
16 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ޔޫކޭ އިން ލީބިޔާއަށް އެހީވަނީ
24 އޯގަސްޓު 2017
ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ރާއްޖެއިން ބަލައިގަތުން 16 އަދި 17ގައި
15 އޯގަސްޓު 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]