Roadha Mahah Palestinege Rayyithunnah Dheefaivaa Luithah Nimumakah
vfp.mv
MIB
MIB
ރޯދަ މަހަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް ނިމުމަކަށް
inage
އިޒްރާއީލު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ
  ދުނިޔެ | މެދުއިރުމަތި | 18 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ޖެރުއްސަލާމްގައި އުޅެމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ބައެއް ލުއިތައް ނިމުމަކަށް ގެންނަން އިޒްރާއީލުން ނިންމައިފިއެވެ. Dhiraagu
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނިންމީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިޒްރާއީލު ފުލުހުންގެ އަންހެން އޮފިސަރަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖެންޓް ހަދާސް މަލްކާ މަރާލާފައިވަނީ ވަޅިއާއި ބަޑި ބޭނުން ކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައެވެ.

އިޒްރާއީލުން ދަނީ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ވެސް ފަލަސްތީނުގެ 100 މީހަކަށް އަގްސާއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދެމުންނެވެ.

އެ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ފަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ ތިން މީހެކެވެ. އެ މީހުން ހޯދާ އެމީހުން ތިބި ތަންތަން ސުންނާފަތިކޮށްލަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އިޒްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް ނިމުމަކަށް ގެންނަނީ ކަމަށް އިޒްރައީލުން ބުނެފައިވާ އިރު މިހާރު ވެސް ގައްޒާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓެއް ނުލިބެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ގުދުސް އިޒްރާއީލުގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް އީޔޫއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
12 ޑިސެންބަރ 2017
އީޔޫއިން ވެސް ގުދުސްއަށް އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމަށް އެދެން: ނަތަން ޔާހޫ
11 ޑިސެންބަރ 2017
އުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި އަގްސާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
11 ޑިސެންބަރ 2017
އިޒުރޭލުގެ ވެރިރަށަކަށް ގުދުސް ހެދުމާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުދުއްފާރުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
9 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]