MPL aai Gulhigen North Port Cafe Hingaane Faraatheh Hoadhanee
vfp.mv
MIB
MIB
އެމްޕީއެލް އާއި ގުޅިގެން ނޯތު ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
inage
ނޯތް ޕޯޓް ކެފޭ
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 18 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ފަރާތުން މާލޭ ނޯތު ޕޯޓުގައި ހިންގަމުން އައި ކެޕޭ، އެމްޕީއެލް އާއި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓްވެންޗާ ޕާޓްނާޝިޕްގެ އުސޫލުން ކުއްޔަން ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. muni
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަންދު ކުރީ މިއަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ކެފޭ ބަންދުކުރީ އެތަނުން ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާތީ އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކެފޭ އިން މަހަކު ހަތަރު ލައްކަ ވަރަކަށް ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވާ ކަމަށަށް އެމްޕީއެލް އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޯދައާއި ދިމާކޮށް ކެފޭ ބަންދުކޮށް ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ދެ އެތަން ހިންގާނީ އައުޓްސޯސްކޮށް ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަޖޫރީން އަލުން ރެޖިސްޓަރ ވުމަށް އަންގައިފި
4 އޭޕްރީލް 2018
މުދާ ކްލިއަރ ކުރާ އަގު މަޖޫރީންނަށް ބޮޑު ނުކުރެވޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި
4 އޭޕްރީލް 2018
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމިއްލައަށް މުދާ ކްލިއަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި
3 އޭޕްރީލް 2018
މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ލުއި ދިނުމުން އެމްޕީއެލްގެ ގަޑިތައްވެސް ބަދަލުކޮށްފި
1 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]