MPL aai Gulhigen North Port Cafe Hingaane Faraatheh Hoadhanee
vfp.mv
HM
HM
އެމްޕީއެލް އާއި ގުޅިގެން ނޯތު ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
inage
ނޯތް ޕޯޓް ކެފޭ
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 18 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ފަރާތުން މާލޭ ނޯތު ޕޯޓުގައި ހިންގަމުން އައި ކެޕޭ، އެމްޕީއެލް އާއި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓްވެންޗާ ޕާޓްނާޝިޕްގެ އުސޫލުން ކުއްޔަން ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަންދު ކުރީ މިއަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ކެފޭ ބަންދުކުރީ އެތަނުން ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާތީ އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކެފޭ އިން މަހަކު ހަތަރު ލައްކަ ވަރަކަށް ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވާ ކަމަށަށް އެމްޕީއެލް އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޯދައާއި ދިމާކޮށް ކެފޭ ބަންދުކޮށް ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ދެ އެތަން ހިންގާނީ އައުޓްސޯސްކޮށް ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެމްޕީއެލް އިން ދެމުންދިޔަ ފްރީ ސްޓޯރޭޖްގެ މުއްދަތު ކުޑަކޮށްފި
5 ޖުލައި 2017
ނޯތު ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގުމަށް ކުރި އިއުލާނު ބާތިލުކޮށްފި
2 ޖުލައި 2017
މާމިގިލީ ބަނދަރު ވިޔަފާރި ބަނދަރަކަށް ހަދަން އެމްޕީއެލްއަށް
28 ޖޫން 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]