MPL aai Gulhigen North Port Cafe Hingaane Faraatheh Hoadhanee
vfp.mv
MIB
MIB
އެމްޕީއެލް އާއި ގުޅިގެން ނޯތު ޕޯޓު ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
inage
ނޯތް ޕޯޓް ކެފޭ
  ވިޔަފާރި | ކުންފުނި | 18 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ފަރާތުން މާލޭ ނޯތު ޕޯޓުގައި ހިންގަމުން އައި ކެޕޭ، އެމްޕީއެލް އާއި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓްވެންޗާ ޕާޓްނާޝިޕްގެ އުސޫލުން ކުއްޔަން ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ނޯތު ޕޯޓް ކެފޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަންދު ކުރީ މިއަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ކެފޭ ބަންދުކުރީ އެތަނުން ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާތީ އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކެފޭ އިން މަހަކު ހަތަރު ލައްކަ ވަރަކަށް ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވާ ކަމަށަށް އެމްޕީއެލް އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޯދައާއި ދިމާކޮށް ކެފޭ ބަންދުކޮށް ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި ދެ އެތަން ހިންގާނީ އައުޓްސޯސްކޮށް ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
14 ބުރީގެ ތިން ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު އެމްޕީއެލް އިން ހޯދަނީ
29 ނޮވެންބަރ 2017
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
24 އޮކްޓޯބަރ 2017
ލ ލިންކްގައި ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
13 އޮކްޓޯބަރ 2017
އެސްޓީއެލްގެ ތިން ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ގެއްލިފަ: އޮޑިޓް
9 އޮކްޓޯބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]