Kangana Kandi Hanguraama Kuran Dhaskohfi
vfp.mv
MIB
MIB
ކަންގަނާ ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން ދަސްކޮށްފި
inage
ކަންގަނާ
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ބޮލީވުޑް | 18 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް، ކަންގަނާ ރަނަވަތު ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން ދަސްކޮށްފިއެވެ. Dhiraagu
ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން، ކަންގަނާ ދަސްކޮށްފައި މިވަނީ އޭނާ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމަކަށެވެ.

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ފިލްމްގެ ނަމަކީ "މަނިކަރްނިކާ- ދަ ކުއީން އޮފް ޖާހްންސި" އެވެ. އެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ކްރިޝްއެވެ. ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރާނީ އޮފް ޖާހްންސީ އުފަންވީ 1828 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަރުވީ 1858 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާއަކީ ޖާހްންސީ ސްޓޭޓްގެ ރާނީއެވެ.
ގުޅުންހުރި
މިލިންދް ސޯމަންއާ އަންކިތާ ކައިވެނިކޮށްފި
23 ގަޑިއިރު ކުރިން
އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ 100 މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ދީޕިކާ
22 އޭޕްރީލް 2018
ދެވަނަ ދަރިއަށް އަންހެނުން ބަލިވެެއިން ކަން ޝާހިދު ކަށަވަރުކޮށްދިނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް
21 އޭޕްރީލް 2018
އެމެރިކާގައި މަސައްކަތް ފަށަން އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން: ޕްރިޔަންކާ
20 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]