Kangana Kandi Hanguraama Kuran Dhaskohfi
vfp.mv
HM
HM
ކަންގަނާ ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން ދަސްކޮށްފި
inage
ކަންގަނާ
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ބޮލީވުޑް | 18 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް، ކަންގަނާ ރަނަވަތު ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން ދަސްކޮށްފިއެވެ. thegardens
ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން، ކަންގަނާ ދަސްކޮށްފައި މިވަނީ އޭނާ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމަކަށެވެ.

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ފިލްމްގެ ނަމަކީ "މަނިކަރްނިކާ- ދަ ކުއީން އޮފް ޖާހްންސި" އެވެ. އެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ކްރިޝްއެވެ. ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރާނީ އޮފް ޖާހްންސީ އުފަންވީ 1828 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަރުވީ 1858 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާއަކީ ޖާހްންސީ ސްޓޭޓްގެ ރާނީއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އަނުޝްކާއާއި ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ވިރާޓުގެ ކައިވެނި އިޓަލީގައި!
11 ޑިސެންބަރ 2017
ކުޑަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ސޯނަމް ފިލްމެއް ދޫކޮއްލައިފި
11 ޑިސެންބަރ 2017
ދަބަންގު ތިނެއްގެ ޝޫޓިން ފަށަނީ
10 ޑިސެންބަރ 2017
ރޭސް 3 އިން އަނިލް ކަޕޫރު ވެސް ފެންނާނެ
9 ޑިސެންބަރ 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]