Kangana Kandi Hanguraama Kuran Dhaskohfi
vfp.mv
HM
HM
ކަންގަނާ ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން ދަސްކޮށްފި
inage
ކަންގަނާ
  މުނިފޫހިފިލުވުން | ބޮލީވުޑް | 18 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް، ކަންގަނާ ރަނަވަތު ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން ދަސްކޮށްފިއެވެ.
ކަނޑި ހަނގުރާމަ ކުރަން، ކަންގަނާ ދަސްކޮށްފައި މިވަނީ އޭނާ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމަކަށެވެ.

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ފިލްމްގެ ނަމަކީ "މަނިކަރްނިކާ- ދަ ކުއީން އޮފް ޖާހްންސި" އެވެ. އެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ކްރިޝްއެވެ. ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ރާނީ އޮފް ޖާހްންސީ އުފަންވީ 1828 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަރުވީ 1858 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާއަކީ ޖާހްންސީ ސްޓޭޓްގެ ރާނީއެވެ.
ގުޅުންހުރި
އެކްޓަރު ސިތަރަމް މަރުވެއްޖެ
10 އޯގަސްޓު 2017
ދިލިޕް ކުމާރު ހާލުބޮޑުވެ އައިސީޔޫގައި
5 އޯގަސްޓު 2017
ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެއިން ފުރައިފި
22 ޖުލައި 2017
ޕްރިޔަންކާ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް
16 ޖުލައި 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]