Samsung CHG90 mi e Emme Fulhaa Monitor
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ސެމްސަންގެ ސީއެޗްޖީ 90 މިއީ އެންމެ ފުޅާ މޮނީޓާރ
inage
ސެމްސަންގެ ސީއެޗްޖީ90
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 17 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އެންމެ ފުޅާ މޮނީޓާރ، 49 އިންޗީގެ ސުޕާރ އަލްޓްރާ ވައިޑް އަދި ކާވްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ "ސީއެޗްޖީ90 ގޭމިންގ މޮނީޓާރ" ސެމްސަންގއިން ނެރެފިއެވެ. jausa
ގޭމް ކުޅުމަށާ ޑިޒައިން، އާޓް އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރުން އެއްފަހަރާ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ފުޅާ ކޮމްޕިއުޓާރ މޮނީޓަރެއް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވެއެވެ.

އާދައިގެ މޮނީޓާރުގެ ފުޅާމިނާއި ދިގުމިނުގެ ރޭޝިއޯ 16:9 ގައި ހުންނައިރު މީގެ ކުރީންވެސް އެއަށްވުރެ ފުޅާ އަލްޓްރާ ވައިޑް މޮނީޓާރ 21:9 ރޭށިއޯގައި ނެރެފައި ވެއެވެ. މިހާރު މިނެރުނު ސުޕާ އަލްޓްރާ ވައިޑް މޮނީޓާރގެ ރޭޝިއާގައި 32:9 ހުރެއެވެ.

- އެއް މޮނީޓަރަކުން އެއްފަހަރާ އެތައްކަމެއް ކުރެވޭނެ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސެމްސަންގއިން ތައާރަފް ކުރި މި މޮނީޓަރަކީ އެމީހުންގެ ގޭމިންގ ސީރިސްގެ މޮނީޓަރެކެވެ. އަދި މި މޮނީޓަރުގައި ގޭމިންގއަށް ހާއްސަކޮށް އަވަސް ހަރަކާތްތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގާބިލްކަމާއި އޭއެމްޑީ ފްރީ ސިންކް 2 ގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނެއެވެ.

ސީއެޗްޖީ 90 މޮނީޓަރު ސޭމްސަންގ ވެބްސައިޓުން މިހާރު ޕްރީއޯޑާރ ކުރެވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް 9 އާއި އެސް 9 ޕްލަސް ލޯންޗުކުރުން ހުކުރު ދުވަހު
22 މާޗް 2018
ގެލެކްސީ އެސް 9 އަދި އެސް 9 ޕްލަސްގެ ޕްރީ އޯޑަރ ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި
16 މާޗް 2018
ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 ގެ ޕްރީ އޯޑާ ނަގަން ފަށައިފި
8 ނޮވެންބަރ 2017
ސެމްސަންގެ އާންމުދަނީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މައްޗަށް
31 އޮކްޓޯބަރ 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]