Samsung CHG90 mi e Emme Fulhaa Monitor
vfp.mv
HM
HM
ސެމްސަންގެ ސީއެޗްޖީ 90 މިއީ އެންމެ ފުޅާ މޮނީޓާރ
inage
ސެމްސަންގެ ސީއެޗްޖީ90
  ޓެކްނޮލޮޖީ | | 17 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
އެންމެ ފުޅާ މޮނީޓާރ، 49 އިންޗީގެ ސުޕާރ އަލްޓްރާ ވައިޑް އަދި ކާވްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ "ސީއެޗްޖީ90 ގޭމިންގ މޮނީޓާރ" ސެމްސަންގއިން ނެރެފިއެވެ. thegardens
ގޭމް ކުޅުމަށާ ޑިޒައިން، އާޓް އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރުން އެއްފަހަރާ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ފުޅާ ކޮމްޕިއުޓާރ މޮނީޓަރެއް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވެއެވެ.

އާދައިގެ މޮނީޓާރުގެ ފުޅާމިނާއި ދިގުމިނުގެ ރޭޝިއޯ 16:9 ގައި ހުންނައިރު މީގެ ކުރީންވެސް އެއަށްވުރެ ފުޅާ އަލްޓްރާ ވައިޑް މޮނީޓާރ 21:9 ރޭށިއޯގައި ނެރެފައި ވެއެވެ. މިހާރު މިނެރުނު ސުޕާ އަލްޓްރާ ވައިޑް މޮނީޓާރގެ ރޭޝިއާގައި 32:9 ހުރެއެވެ.

- އެއް މޮނީޓަރަކުން އެއްފަހަރާ އެތައްކަމެއް ކުރެވޭނެ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސެމްސަންގއިން ތައާރަފް ކުރި މި މޮނީޓަރަކީ އެމީހުންގެ ގޭމިންގ ސީރިސްގެ މޮނީޓަރެކެވެ. އަދި މި މޮނީޓަރުގައި ގޭމިންގއަށް ހާއްސަކޮށް އަވަސް ހަރަކާތްތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގާބިލްކަމާއި އޭއެމްޑީ ފްރީ ސިންކް 2 ގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނެއެވެ.

ސީއެޗްޖީ 90 މޮނީޓަރު ސޭމްސަންގ ވެބްސައިޓުން މިހާރު ޕްރީއޯޑާރ ކުރެވެއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް8، މިފަހަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދާކަން ނުޖެހޭނެ
24 އޯގަސްޓު 2017
ފޯނުގެ ސެކިއުރިޓީގައި ހުރި އުނިކަން ހާމަވީ ފޮޓޯގަނޑަކުން ފޯނު ހުޅުވުމުން
24 މެއި 2017
ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް ދައްކާލައިފި
29 މާޗް 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]