John 10 Aharah Deport Kollaifi
vfp.mv
HM
HM
ޖޯން 10 އަހަރަށް ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި
inage
ޖޯން ރޭ ފުރުވާލަނީ---
  ހަބަރު | | 13 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ހުޅުމާލޭގައި އުލެމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފާޓް ރޭ ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފިއެވެ. Dhiraagu
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިޝަލަކު ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ޑިޕޯޓުކޮށްލާފައިވަނީ 10 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުޅުމާލޭގައި އުޅުނު ޖޯން އުޅެމުން ގެންދިޔައީ ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށެވެ. އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނާ ގޮތުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޖޯންއާއި ބައިވެރިވި މީހުންވަނީ އޭނާއަށް ލަނޑު ދީފައެވެ.

ޖޯން ޑީޕޯޓުކޮށްލި އިރު އޭނާ ގެންދިޔައީ އެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ދައުވާ ކުރަމުންނެވެ.

ޖޯން ހުޅުމާލޭގައި އުލެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ރޭ އޭނާ ފުރުވާލުމާ ހަމައަށް ހުރީ އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ބިދޭސީއެއްގެ ބުރަކައްޓަށް ވަޅި ޖަހައި ޒަހަމުކޮށްލައިފި
7 އޭޕްރީލް 2018
މީހަކު މަރާލި ބިދޭސީއަކު ނަން އޮޅުވާލައިގެން ހިތަދޫގައި
4 އޭޕްރީލް 2018
ވައިގޮޅިން ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ
26 ފެބްރުއަރީ 2018
ފްލެޓެއްގެ ވައިގޮޅިން މީހަކު ވެއްޓި ސީރިއަސް ހާލުގައި
25 ފެބްރުއަރީ 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]