Chilly Fried Prawns
vfp.mv
HM
HM
ޗިލީ ފްރައިޑް ޕްރޯންސް
inage
ޗިލީ ފްރައިޑް ޕްރޯންސް---
  ފޭޑި | ބަދިގެ | 8 ޖޫން 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ޕްރޯންސް ނުވަތަ ޑިންގާއަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އަދި ފަސޭހައިން ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެއް ވެސް މެއެވެ. މި ފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ޕްރޯންސް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ކެއުމެކެވެ. muni
ބޭނުންވާ ތަކެތި

ފުށް
ލޮނު
އަސޭމިރުސް
ތެޅި މިރުސް
ޕްރޯންސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ބޮޑު ތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި ފުށާއެކު ލޮނު އަސޭމިރުސް އަދި ތެޅި މިރުސް މިކްސް ކުރާށެވެ. ތެޔޮ އެތި ހޫނު ކުރަން ޖެއްސުމަށްފަހު ޕްރޯންސް ފުށުގެ ތެރެއަށްލާފައި ރަނގަޅަށް މިކްސް ކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު މުށި ކުލައެއް އަރަންދެން ތެލުލާށެވެ.
ގުޅުންހުރި
އީދު ބިރިޔާނި
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
އީދު ބޯކިބާ އަޅާނީ މިހެން
23 ޖޫން 2017
ރިހަ ފޮޅި
13 ޖޫން 2017
ޗީޒް ޕަފް
12 ޖޫން 2017
ހިޔާލު

ގުޅުންހުރި

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]