Yaameenge Massalaagai Hayyaru Kuri 2 Meehegge Bandhah Ithuru 15 Dhuvas
vfp.mv
VFPBAAZAARU
MIB
MIB
ޔާމީންގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހެއްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް
inage
ޔާމީން ރަޝީދު---
  ހަބަރު | | 24 މެއި 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފިއެވެ. muni
ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ދެ ޒުވާނުންގެ ބަންދު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިއީ މާލޭގެ މާފަންނަށް ނިސްބަތްވާ އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރި ފަހުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި ހަތް މީހަކު ފުލުހުންވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންނާ ބެހޭ ތަފުސީލެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޔާމީނަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކުރި ފޮޓޯ އާއްމު ކުރި ދެ މީހުން ވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޔާމީން މަރާލިތާ އެއް މަސް އިއްޔެވަނީ ފުރިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
މަރުތަކަށް އިންސާފު ދޭން ހާއްސަ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދާނަން: ރައީސް ނަޝީދު
26 ޖޫން 2018
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
6 ޖޫން 2018
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވި: އާއިލާ
29 އޭޕްރީލް 2018
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައިފި
23 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]