Yaameenge Massalaagai Hayyaru Kuri 2 Meehegge Bandhah Ithuru 15 Dhuvas
vfp.mv
HM
HM
ޔާމީންގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހެއްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް
inage
ޔާމީން ރަޝީދު---
  ހަބަރު | | 24 މެއި 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފިއެވެ. thegardens
ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ދެ ޒުވާނުންގެ ބަންދު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިއީ މާލޭގެ މާފަންނަށް ނިސްބަތްވާ އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރި ފަހުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި ހަތް މީހަކު ފުލުހުންވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންނާ ބެހޭ ތަފުސީލެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޔާމީނަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކުރި ފޮޓޯ އާއްމު ކުރި ދެ މީހުން ވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޔާމީން މަރާލިތާ އެއް މަސް އިއްޔެވަނީ ފުރިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޔާމީންގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމުން އާއިލާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޔާމީން މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން އާދީއްތަ ދުވަހު
7 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޔާމީން މަރާލި މީހުންނާ ޔާމިނަށް ހަމަލާދިން ގޮތް އާއްމުކޮށްފި
9 އޯގަސްޓު 2017
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]