Yaameenge Massalaagai Hayyaru Kuri 2 Meehegge Bandhah Ithuru 15 Dhuvas
vfp.mv
MIB
MIB
ޔާމީންގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހެއްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް
inage
ޔާމީން ރަޝީދު---
  ހަބަރު | | 24 މެއި 2017 | 0 ކޮމެންޓް
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފިއެވެ. kobadoctor
ވީއެފްޕީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ދެ ޒުވާނުންގެ ބަންދު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިއީ މާލޭގެ މާފަންނަށް ނިސްބަތްވާ އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރި ފަހުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި ހަތް މީހަކު ފުލުހުންވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންނާ ބެހޭ ތަފުސީލެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޔާމީނަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކުރި ފޮޓޯ އާއްމު ކުރި ދެ މީހުން ވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޔާމީން މަރާލިތާ އެއް މަސް އިއްޔެވަނީ ފުރިފައެވެ.
ގުޅުންހުރި
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފައިވާތީ އާއިލާއިން ސުވާލު އުފައްދައިފި
23 އޭޕްރީލް 2018
އެންމެ އަނިޔާވެރި މަރަށް އަހަރެއް: އިންސާފު ނުލިބޭ، ހުސް ޝަކުވާ
23 އޭޕްރީލް 2018
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލައިގެން ގެންދިއުމަށް އެދި މުއައްސަސާތަކަށް
19 އޭޕްރީލް 2018
ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި
13 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު


VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]