Micro Softge Aa CEO Satyage Chuttee Raajjeygai
vfp.mv
HM
HM
މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި
inage
މައިކްރޮ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަ---
  ހަބަރު | | 25 ޑިސެންބަރ 2015 | 2 ކޮމެންޓް
މައިކްރޯ ސޮފްޓްގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަ ނަޑެއްލާ އާއިލާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފިއެވެ. jausa
ސީއެންއެމަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނަޑެއްލާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އަނަންތަރަ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގައެވެ. ސީއެންއެމަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނަޑެއްލާ މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރާފައިވާއިރު، ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ނަޑެއްލާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ތިބެފައިވަނީ ވެސް އަނަންތަރަ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގައެވެ.

މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ ސީއީއޯ ކަމާ ނަޑެއްލާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ނަޑެއްލާވަނީ މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އިސް ބައެއް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ.

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ނަޑެއްލާއަކީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ.
ނޯޓް: މިލިޔުމަކީ އޮންލައިން ނިއުސް ސީއެންއެމްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު 18 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
19 އޭޕްރީލް 2018
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ކަނޑު އަޑީގެ ގެ ރައްޖޭގައި ހުޅުވަނީ
18 އޭޕްރީލް 2018
މަތިވެރީގައި ޕްލާސްޓިކު ފުޅިއާއި ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަނީ
16 އޭޕްރީލް 2018
ޗެރީލްއާއި ލިއާމްގެ ހިތުގައި ރާއްޖެއަށް ހާއްސަ ޖާގައެއް، ޗުއްޓީއަށް މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެ
14 އޭޕްރީލް 2018
ހިޔާލު

ކޮސް
އަނަންތަރާ ކިހަވަކަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގަައި އޮތް އެންމެ ފެންވަރު ރަންގަޅު ރިސޯޓު. އެވާޑް ތަކަށް ބަލައިލީމަ ވެސް އެކަން އިނގޭ.
އަހްމަދު
އެކަމަކު އެފަދަ ބައަކު އަންނަން ހިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަންގަޅު ރިސޯރޓެއްނޫން އަނަންތާރާ އަކީ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]