Micro Softge Aa CEO Satyage Chuttee Raajjeygai
vfp.mv
VFPBAAZAARU
HM
HM
މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި
inage
މައިކްރޮ ސޮފްޓުގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަ---
  ހަބަރު | | 25 ޑިސެންބަރ 2015 | 2 ކޮމެންޓް
މައިކްރޯ ސޮފްޓްގެ އާ ސީއީއޯ ސަޓެޔަ ނަޑެއްލާ އާއިލާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފިއެވެ. dhi2
ސީއެންއެމަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނަޑެއްލާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އަނަންތަރަ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގައެވެ. ސީއެންއެމަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ނަޑެއްލާ މިއަދު ރާއްޖެއިން ފުރާފައިވާއިރު، ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ނަޑެއްލާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ތިބެފައިވަނީ ވެސް އަނަންތަރަ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ވިލާސްގައެވެ.

މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ ސީއީއޯ ކަމާ ނަޑެއްލާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ނަޑެއްލާވަނީ މައިކްރޯ ސޮފްޓުގެ އިސް ބައެއް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ.

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ނަޑެއްލާއަކީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ.
ނޯޓް: މިލިޔުމަކީ އޮންލައިން ނިއުސް ސީއެންއެމްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.
ގުޅުންހުރި
ހދ ގައި ރިސޯޓް ގިނަކޮށް ވައިކަރަދޫ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެނީ
14 އޯގަސްޓު 2018
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދުތައް: ގއގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު 4000 އެނދު
8 އޯގަސްޓު 2018
ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސް އިން އައްޑޫއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
2 އޯގަސްޓު 2018
ރިސޯޓުތަކުން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގަށް އެ އަޅަނީ ހުރަސްތަ؟ އަދަބުދޭވަރުކަމެއް!؟
24 ޖުލައި 2018
ހިޔާލު

ކޮސް
އަނަންތަރާ ކިހަވަކަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގަައި އޮތް އެންމެ ފެންވަރު ރަންގަޅު ރިސޯޓު. އެވާޑް ތަކަށް ބަލައިލީމަ ވެސް އެކަން އިނގޭ.
އަހްމަދު
އެކަމަކު އެފަދަ ބައަކު އަންނަން ހިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަންގަޅު ރިސޯރޓެއްނޫން އަނަންތާރާ އަކީ.

VFP.MV 2016 ©

VFP (Voice of Free Press), H.Minha, Male', Republic of Maldives Tel: (960) 331 0330, E-mail: [email protected]